Husmodell Stenvilla D

1-plansvilla i vinkel, 134.5 kvm, garage och förrådsutrymmen på 29.9 kvm