Bygge av Stenhus på Nyproduktion

Med Nyskånska Hus är ByggCompagniet ett starkt, konkurrensalternativ på villa- och husmarknaden i södra Sverige. Nyskånska Hus är ett husbyggnationskoncept som har sitt ursprung i den skånsk-danska byggnadstraditionen, med den skånska längan som förebild.

Byggnation av skånska Stenhus på totalentreprenad

Husets proportioner, byggnadsdetaljer, stil, material och färger bygger därmed på klassisk skånsk byggnadsstil. Våra hus får ett modernt utryck och formgivning, med nutida smak på önskemål, behov och produktionersmetoder.